Automaatiosuunnittelu, asennusvalvonta, testaus ja käyttöönotto

Automaatiosuunnittelu

  • prosessiautomaatio ja ohjelmointi
  • koneautomaatio
  • instrumentointi
  • kenttäväylät