Historiaa

NPE:llä on takanaan merkittävä kokemus suunnittelu- ja asiantuntijaprojekteista. Yritysten historia ulottuu lähes 40 vuotta taaksepäin.

Yhdessä olemme enemmän

Toiminta käynnistyi Tampereella Kulplan Oy:n perustamisella vuonna 1980. Jo alusta alkaen Kulplan Oy on tarjonnut automaatio- ja sähkösuunnitteluun liittyviä asiantuntijapalveluja. Vuonna 1984 Espooseen perustettiin New Project Oy ja jo ennestään vahvaa projekti- ja suunnitteluosaamista täydensi vuonna 1987 Tampereella toimintansa aloittanut Kulconsult Oy.

1980-luvun lopulla toimintoja yhdistettiin ja syntyi ensimmäinen markkinointinimi, KUL-yhtiöt. Yhdistyminen konkretisoitui 1990-luvun alussa ja yritykset hakivat kustannustehokkuutta muuttamalla yhteisiin toimitiloihin. 1990-luvun puolivälissä otettiin käyttöön yhteinen markkinointinimi, NP Engineering.

Vuosien 2005-2006 aikana New Project Oy:n liiketoiminta lopetettiin. Toiminta ja henkilöstö siirrettiin ryhmän muihin yhtiöihin. 

Kohti kansainvälisiä kenttiä

Kulplan Oy:n toiminta on perustamisesta alkaen ollut kansainvälistä, sillä olemme olleet mukana asiakkaidemme vientiprojekteissa. Työntekijämme olivat usein neuvottelumatkoilla, asennusvalvonnassa tai käyttöönotossa eri puolilla maailmaa. Myös suoria tilauksia ulkomaisilta asiakkailta saatiin jo 1980-luvulla.

2003 yrityksissä käynnistettiin strateginen suunnittelu liiketoiminnan kehittämiseksi ja tavoite asetettiin viiden vuoden päähän. Alkoi vahva kasvu, joka jatkuu edelleen. Tavoitteena on yritysten kotimaan toimintojen vahvistaminen ja ulkomaan toimintojen lisääminen.

Uusi visuaalinen ilme

Syyskuussa 2006 otettiin käyttöön uusi visuaalinen ilme sekä brandiarkkitehtuuri ja yritysten kattonimeksi otettiin kirjainyhdistelmä NPE, mikä muodostuu sanoista New Project Engineering. Kirjainyhdistelmä viestii ammattitaidosta, asiakaskeskeisyydestä ja halusta uudistua ja onnistua. 

Samalla yritysten nimiä yhtenäistettiin. Tällä hetkellä NPE koostuu NPE Kulplan Oy:stä ja NPE Kulconsult Oy:stä.