Toimintaympäristö

Metsäteollisuus

NPE on vahva toimija metsäteollisuudessa. Prosessiosaamisemme kattaa hyvin paperi- ja kartonkiteollisuuden toiminnot. Yleisimpiä kohteitamme ovat hiertämöt, hiomot, paperi- ja kartonkitehtaat, kuorimot ja sellutehtaat.

Teemme metsäteollisuuden kohteisiin esisuunnittelua, erikokoisia rebuild-projekteja, pienprojekteja ja paikallisesti ylläpitosuunnittelua.

Kemia ja petrokemia

Kemian ja petrokemian teollisuuden toimeksiantojemme kohteena ovat olleet mm. öljynjalostamot, muoviteollisuus ja kemikaalitehtaat.

Prosessiosaamista kemian ja petrokemian teollisuuteen NPE:ltä on saatavissa tietyille osa-alueille.

Osaamisemme projektinhallinnassa ja toteutussuunnittelussa mahdollistaa laajojen projektikokonaisuuksien läpiviennin sekä monipuolisen ylläpitosuunnittelun tarjonnan paikallisesti.

Laite- ja projektitoimittajat

Laite- ja projektitoimittajilla tarkoitamme laitteita valmistavia konepajoja tai projektikokonaisuuksia toimittavia yrityksiä. Usein laite- ja projektitoimittajien toimitukset ovat mittavia projekteja, joihin NPE:ltä on saatavissa kaikki tarvittavat palvelut.

Laite- ja projektitoimittajille toteuttamiamme palveluita ovat mm: 

 • projektien esi- ja toteutussuunnittelu sekä projektinhallintapalvelut
 • paikallinen suunnittelupalvelu
 • tarjoussuunnittelu
 • työmaa- ja koulutuspalvelut
 • erilaiset asiakastukipalvelut (esim. ICT-tuki)

Muu teollisuus

Olemme saaneet lukuisia toimeksiantoja myös esim. seuraavilta  teollisuudenaloilta ja prosessilaitoksilta:

 • metallurginen teollisuus
 • voimantuotanto (kattilalaitokset, dieselvoimalaitokset, atomivoimalaitokset)
 • elintarviketeollisuus
 • ympäristötekniikan laitokset
 • kuivatuotetehtaat
 • rehutehtaat
 • lasitehtaat
 • kaapelien valmistus.

Projektikohteitamme maailmalla

Olemme olleet mukana useissa kansainvälisissä projekteissa mm. suunnittelu-, asennusvalvonta-, testaus-, käyttöönotto- ja koulutusvaiheissa. Työmaakohteitamme on ollut kaikkiaan yli 50 eri maassa.